نام واحد : عسل افشان سهامی خاص

نام محصول : بیسکویت کرمدار

 • سریال مجوز : 1113160
 • شماره مجوز : 13068
 • تاریخ مجوز : 31/06/1382
 • کد محصول : 15411221
 • شرح محصول : بیسکویت کرمدار
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%