نام واحد : حجت اله بیاتی

 • استان : فارس
 • شهر : نی ریز
 • نشانی شرکت : نیریز فلکه...
 • تلفن شرکت : *******732جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : نیریز
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حجت اله بیاتی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کنسانتره کرمیت

 • سریال مجوز : 2422969
 • شماره مجوز : 3659
 • تاریخ مجوز : 21/01/1391
 • کد محصول : 13201411
 • شرح محصول : کنسانتره کرمیت
 • ظرفیت : 15,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 3%
  3%