نام واحد : علی عبداله پوروچراغعلی محمد نژاد

نام محصول : ویفرشکلاتی

 • سریال مجوز : 1113894
 • شماره مجوز : 7826
 • تاریخ مجوز : 19/06/1379
 • کد محصول : 15411231
 • شرح محصول : ویفرشکلاتی
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%