نام واحد : صنایع غذائی الهام شبستر

نام محصول : قرص نعناع

 • سریال مجوز : 1107820
 • شماره مجوز : 11151
 • تاریخ مجوز : 17/03/1386
 • کد محصول : 15431323
 • شرح محصول : قرص نعناع
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%