نام واحد : تعاونی معدنی کهران کویر

نام محصول : کنسانتره آهن

 • سریال مجوز : 2221094
 • شماره مجوز : 7312
 • تاریخ مجوز : 20/02/1391
 • کد محصول : 13101113
 • شرح محصول : کنسانتره آهن
 • ظرفیت : 50,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 90%
  90%