نام واحد : شیرین تک

نام محصول : راحت الحلقوم

 • سریال مجوز : 1107882
 • شماره مجوز : 17823
 • تاریخ مجوز : 05/10/1374
 • کد محصول : 15431333
 • شرح محصول : راحت الحلقوم
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%