نام واحد : گلسان نوش

نام محصول : ابمیوه ازکنسانتره

 • سریال مجوز : 1114723
 • شماره مجوز : 23732
 • تاریخ مجوز : 18/11/1382
 • کد محصول : 15131740
 • شرح محصول : ابمیوه ازکنسانتره
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%