نام واحد : شرکت اطلس لبن تبریز

  • استان : آذربایجان شرقی
  • شهر : تبریز
  • نشانی شرکت : تبریز-شهرک...
  • تلفن شرکت : *******914
  • نشانی واحد : تبریز-شهرک صنعتی شهید رجائی جنوبی ده متری اول شرقی
  • تلفن واحد : ****420
  • مدیر : شرکت اطلس لبن تبریز
  • تلفن مدیر : *******914
  • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی تبریز 1 - شهید رجایی

نام محصول : پنیرپاستوریزه

  • سریال مجوز : 1114429
  • شماره مجوز : 49081
  • تاریخ مجوز : 23/12/1385
  • کد محصول : 15201251
  • شرح محصول : پنیرپاستوریزه
  • ظرفیت : 500 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
  • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%