نام واحد : شرکت اطلس لبن تبریز

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : تبریز-شهرک...
 • تلفن شرکت : *******914
 • نشانی واحد : تبریز-شهرک صنعتی شهید رجائی جنوبی ده متری اول شرقی
 • تلفن واحد : ****420
 • مدیر : شرکت اطلس لبن تبریز
 • تلفن مدیر : *******914
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی تبریز 1 - شهید رجایی

نام محصول : ماست پاستوریزه

 • سریال مجوز : 1114429
 • شماره مجوز : 49081
 • تاریخ مجوز : 23/12/1385
 • کد محصول : 15201231
 • شرح محصول : ماست پاستوریزه
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%