نام واحد : شیرین لذیذآذر

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : آذرشهر
 • نشانی شرکت : آذرشهر-شهرک...
 • تلفن شرکت : *********041
 • نشانی واحد : آذرشهر-شهرک صنعتی شهید سلیمی نبش بیست متری سوم
 • تلفن واحد : *********041
 • مدیر : محمدرضا فرزامی کیا
 • تلفن مدیر : *******914
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی تبریز 2 - شهید سلیمی

نام محصول : انواع بیسکویت کرمدار

 • سریال مجوز : 1106911
 • شماره مجوز : 27930
 • تاریخ مجوز : 08/08/1390
 • کد محصول : 15411221
 • شرح محصول : بیسکویت کرمدار
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%