نام واحد : محمدرضاجعفری نژاد

نام محصول : خوراک اماده طیوروغیره

 • سریال مجوز : 1115853
 • شماره مجوز : 25431
 • تاریخ مجوز : 25/12/1381
 • کد محصول : 15331110
 • شرح محصول : خوراک اماده طیوروغیره
 • ظرفیت : 7,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%