نام واحد : آیدا چیچک اصل

نام محصول : انواع شکلات

 • سریال مجوز : 1116103
 • شماره مجوز : 20414
 • تاریخ مجوز : 16/10/1381
 • کد محصول : 15431220
 • شرح محصول : انواع شکلات
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%