نام واحد : علی اصغرومحمدحسین دیزجی وحسین عظیمی واروجعلی ستاری

نام محصول : خوراک اماده طیوروغیره

 • سریال مجوز : 1102192
 • شماره مجوز : 2292
 • تاریخ مجوز : 17/02/1381
 • کد محصول : 15331120
 • شرح محصول : خوراک اماده ابزیان
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%