نام واحد : معدنی صنعتی تلاشگران مس نوید

نام محصول : 13201617

 • سریال مجوز : 2612372
 • شماره مجوز : 4/34097
 • تاریخ مجوز : 09/05/1391
 • کد محصول : 13201617
 • شرح محصول : کنسانتره مس
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%