نام واحد : تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان

نام محصول : کنسانتره سرب

 • سریال مجوز : 350143000000
 • شماره مجوز : 118/2594
 • تاریخ مجوز : 02/02/1392
 • کد محصول : 1320512351
 • شرح محصول : کنسانتره سرب
 • ظرفیت : 25,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%