نام واحد : عسل ریزان سراب

نام محصول : عسل بسته بندی شده

 • سریال مجوز : 1116946
 • شماره مجوز : 6224
 • تاریخ مجوز : 01/04/1382
 • کد محصول : 15492232
 • شرح محصول : عسل بسته بندی شده
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%