نام واحد : فرآورده های لبنی ثمین شیرمرند

نام محصول : شیراسترلیزه

 • سریال مجوز : 1117039
 • شماره مجوز : 6626
 • تاریخ مجوز : 25/03/1383
 • کد محصول : 15201112
 • شرح محصول : شیراسترلیزه
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%