نام واحد : بلورین نمک داراب

نام محصول : نمک دانه بندی شده

 • سریال مجوز : 580257000000
 • شماره مجوز : 45872
 • تاریخ مجوز : 11/10/1390
 • کد محصول : 1422412307
 • شرح محصول : نمک دانه بندی شده
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : انواع نمک وکلرورسدیم خالص -آب دریا(1422)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%