نام واحد : سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن غدیر

نام محصول : کنسانتره آهن

 • سریال مجوز : 3427346
 • شماره مجوز : 33935
 • تاریخ مجوز : 27/06/1391
 • کد محصول : 13101113
 • شرح محصول : کنسانتره آهن
 • ظرفیت : 3,000,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%