نام واحد : محمد باقر حجت نوقی

نام محصول : کنسانتره آهن

 • سریال مجوز : 350144000000
 • شماره مجوز : 15145
 • تاریخ مجوز : 12/04/1395
 • کد محصول : 1310412309
 • شرح محصول : کنسانتره آهن
 • ظرفیت : 8,500 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%