نام واحد : مرتضی پاسبان گجن

نام محصول : نبات

 • سریال مجوز : 1117117
 • شماره مجوز : 35082
 • تاریخ مجوز : 29/09/1389
 • کد محصول : 15431311
 • شرح محصول : نبات
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%