نام واحد : مجتمع صنعت و معدن ذوب آهن جنوب شرق ایرانیان

نام محصول : کنسانتره آهن

 • سریال مجوز : 350154000000
 • شماره مجوز : 52504
 • تاریخ مجوز : 09/11/1392
 • کد محصول : 1310412309
 • شرح محصول : کنسانتره آهن
 • ظرفیت : 300,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%