نام واحد : صنایع غذائی ناژوتاوریژ

نام محصول : پنیرپاستوریزه

 • سریال مجوز : 1117575
 • شماره مجوز : 40378
 • تاریخ مجوز : 11/11/1388
 • کد محصول : 15201251
 • شرح محصول : پنیرپاستوریزه
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%