نام واحد : شهدثمین شبستر

نام محصول : بن بن

 • سریال مجوز : 1118281
 • شماره مجوز : 19555
 • تاریخ مجوز : 04/10/1381
 • کد محصول : 15431222
 • شرح محصول : بن بن
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%