نام واحد : علیرضاومحمدرضاومنصورصدرموسوی گرگری

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : آذرشهر
 • نشانی شرکت : آذرشهر- شهرک...
 • تلفن شرکت : *******914
 • نشانی واحد : آذرشهر- شهرک صنعتی شهید سلیمی 20متری دهم
 • تلفن واحد : *********041
 • مدیر : صدرموسوی گرگری وشرکاء
 • تلفن مدیر : *******914
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی تبریز 2 - شهید سلیمی

نام محصول : بیسکویت سبوس دار

 • سریال مجوز : 1106558
 • شماره مجوز : 21600
 • تاریخ مجوز : 20/05/1387
 • کد محصول : 15411224
 • شرح محصول : بیسکویت سبوس دار
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%