نام واحد : ابراهیم خیراللهی

نام محصول : گچ خاکی (استخراج)

 • سریال مجوز : 580287000000
 • شماره مجوز : 254
 • تاریخ مجوز : 25/12/1392
 • کد محصول : 1410512410
 • شرح محصول : گچ خاکی (استخراج)
 • ظرفیت : 150,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج سنگ -شن وماسه وخاک رس(1410)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%