نام واحد : شرکت زمزم آذربایجان

نام محصول : دوغ گازدار

  • سریال مجوز : 1101400
  • شماره مجوز : 12107
  • تاریخ مجوز : 19/05/1389
  • کد محصول : 15201237
  • شرح محصول : دوغ گازدار
  • ظرفیت : 8,000 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
  • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%