نام واحد : توسعه معادن میراث کویر

 • استان : یزد
 • شهر : اردکان
 • نشانی شرکت : بلوار...
 • تلفن شرکت : *******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : رضا کوچک زاده
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کنسانتره فسفات

 • سریال مجوز : 580292000000
 • شماره مجوز : 42527
 • تاریخ مجوز : 09/09/1393
 • کد محصول : 1421412322
 • شرح محصول : کنسانتره فسفات
 • ظرفیت : 70,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانیهای شیمیایی وکود(1421)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 83%
  83%