نام واحد : توسعه معادن میراث کویر

نام محصول : کنسانتره فسفات

 • سریال مجوز : 580292000000
 • شماره مجوز : 42527
 • تاریخ مجوز : 09/09/1393
 • کد محصول : 1421412322
 • شرح محصول : کنسانتره فسفات
 • ظرفیت : 70,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانیهای شیمیایی وکود(1421)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 83%
  83%