نام واحد : محسن وظیفه کرجان

نام محصول : پشمک

 • سریال مجوز : 1111530
 • شماره مجوز : 11602
 • تاریخ مجوز : 10/06/1382
 • کد محصول : 15431312
 • شرح محصول : ابنبات
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%