نام واحد : شرکت ملی صنایع مس ایران مجتمع مس سونگون

نام محصول : کنسانتره مس

 • سریال مجوز : 1146517
 • شماره مجوز : 29619
 • تاریخ مجوز : 11/07/1391
 • کد محصول : 13201617
 • شرح محصول : کنسانتره مس
 • ظرفیت : 150,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 98%
  98%