نام واحد : حسن خانکشی زاه

نام محصول : نمک دانه بندی شده

 • سریال مجوز : 580321000000
 • شماره مجوز : 125/26450
 • تاریخ مجوز : 21/07/1392
 • کد محصول : 1422412307
 • شرح محصول : نمک دانه بندی شده
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج سایرمعادن(14)
 • گروه 4 رقمی : انواع نمک وکلرورسدیم خالص -آب دریا(1422)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%