نام واحد : احمدومختارومحمدباغی اسفهلانی اصل

نام محصول : خوراک آماده طیور

 • سریال مجوز : 1120470
 • شماره مجوز : 16245
 • تاریخ مجوز : 14/08/1382
 • کد محصول : 15331110
 • شرح محصول : خوراک اماده طیوروغیره
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%