نام واحد : صنعتی معدنی وحفاری شهداب یزد

نام محصول : سنگ آهن دانه بندی شده

 • سریال مجوز : 350190000000
 • شماره مجوز : 16132
 • تاریخ مجوز : 29/03/1392
 • کد محصول : 1310412308
 • شرح محصول : سنگ آهن دانه بندی شده
 • ظرفیت : 800,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%