نام واحد : محمودفاروقی قدیم

نام محصول : پودرپلیت یونجه

 • سریال مجوز : 1120867
 • شماره مجوز : 24173
 • تاریخ مجوز : 21/10/1383
 • کد محصول : 15331132
 • شرح محصول : پودرپلیت یونجه
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%