نام واحد : آیداپیچک

نام محصول : آب نبات کاکائوئی بامغزهای

 • سریال مجوز : 1120871
 • شماره مجوز : 24889
 • تاریخ مجوز : 30/10/1383
 • کد محصول : 15431222
 • شرح محصول : بن بن
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%