نام واحد : سهند آب نوش

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : بستان آباد
 • نشانی شرکت : بستان آباد-...
 • تلفن شرکت : ***311
 • نشانی واحد : بستان آباد- شهرک صنعتی بستان آباد بعدازفلکه اصلی
 • تلفن واحد : ***311
 • مدیر : رشید ذریه اصغر
 • تلفن مدیر : *******914
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بستان آباد

نام محصول : دوغبدون گاز

 • سریال مجوز : 1111585
 • شماره مجوز : 17927
 • تاریخ مجوز : 11/12/1378
 • کد محصول : 15201236
 • شرح محصول : دوغ بدون گاز
 • ظرفیت : 15,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%