نام واحد : کیمیا معادن سپاهان

نام محصول : کنسانتره آهن

 • سریال مجوز : 200021000000
 • شماره مجوز : 8228/395
 • تاریخ مجوز : 29/03/1395
 • کد محصول : 1310412309
 • شرح محصول : کنسانتره آهن
 • ظرفیت : 300,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 44%
  44%