نام واحد : تولیدی و بازرگانی اصفهان زنجیر ماهان

نام محصول : کنسانتره طلا

 • سریال مجوز : 350205000000
 • شماره مجوز : 120/1525432
 • تاریخ مجوز : 14/10/1394
 • کد محصول : 1320512344
 • شرح محصول : کنسانتره طلا
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%