نام واحد : آب معدنی کوثرنوش کندوان

نام محصول : دوغبدون گاز

 • سریال مجوز : 1122156
 • شماره مجوز : 13629
 • تاریخ مجوز : 18/04/1385
 • کد محصول : 15201236
 • شرح محصول : دوغ بدون گاز
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%