نام واحد : معدنی و فرآوری سرمه فیروزآباد

نام محصول : کنسانتره روی

 • سریال مجوز : 200022000000
 • شماره مجوز : 79745
 • تاریخ مجوز : 03/10/1392
 • کد محصول : 1320512350
 • شرح محصول : کنسانتره روی
 • ظرفیت : 30,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%