نام واحد : شایان شیرصبا

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : میانه
 • نشانی شرکت : میانه - شهرک...
 • تلفن شرکت : ************042
 • نشانی واحد : میانه - شهرک صنعتی شماره یک میانه نبش گلستان نهم
 • تلفن واحد : ************042
 • مدیر : داودشاه محمدلو
 • تلفن مدیر : ************042
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی میانه 1

نام محصول : دوغبدون گاز

 • سریال مجوز : 1122168
 • شماره مجوز : 43478
 • تاریخ مجوز : 25/10/1387
 • کد محصول : 15201236
 • شرح محصول : دوغ بدون گاز
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%