نام واحد : حسن پورمحمد هیکل آبادی

نام محصول : کباب لقمه

 • سریال مجوز : 1128657
 • شماره مجوز : 25709
 • تاریخ مجوز : 24/07/1385
 • کد محصول : 15111711
 • شرح محصول : کباب لقمه
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 94%
  94%