نام واحد : نادرومهدی بناکار

نام محصول : خوراک آماده دام

 • سریال مجوز : 1122317
 • شماره مجوز : 14632
 • تاریخ مجوز : 28/06/1383
 • کد محصول : 15331130
 • شرح محصول : خوراک اماده دام
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%