نام واحد : حسن پورمحمد هیکل آبادی

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : هریس
 • نشانی شرکت : تبریز-...
 • تلفن شرکت : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : هریس - شهرک صنعتی بیلوردی قطعه 30027
 • تلفن واحد : ****330جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسن پور محمد هیکل آبادی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کباب لقمه

 • سریال مجوز : 1128657
 • شماره مجوز : 25709
 • تاریخ مجوز : 24/07/1385
 • کد محصول : 15111711
 • شرح محصول : کباب لقمه
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 94%
  94%