نام واحد : تصفیه روغن مایع بنفشه آذربایجان

نام محصول : تصفیه روغن خوراکی - تولیدوبسته بندی

 • سریال مجوز : 1130393
 • شماره مجوز : 44867
 • تاریخ مجوز : 28/11/1385
 • کد محصول : 15141110
 • شرح محصول : انواع روغن نباتی وحیوانی روغن کشی وتصفیه
 • ظرفیت : 35,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 71%
  71%