نام واحد : شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی

نام محصول : پودراب پنیر

 • سریال مجوز : 1134381
 • شماره مجوز : 37032
 • تاریخ مجوز : 29/08/1386
 • کد محصول : 15201262
 • شرح محصول : پودراب پنیر
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 100%
  100%