نام واحد : شرکت داروسازی فن اوران سهند دارو

نام محصول : مکمل های غذائی انسان

 • سریال مجوز : 1137639
 • شماره مجوز : 17302
 • تاریخ مجوز : 22/04/1387
 • کد محصول : 15491445
 • شرح محصول : مکمل غذائی انسان
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 81%
  81%