نام واحد : شرکت داروسازی فن اوران سهند دارو

نام محصول : انواع داروهای گیاهی

 • سریال مجوز : 1137639
 • شماره مجوز : 17302
 • تاریخ مجوز : 22/04/1387
 • کد محصول : 24231910
 • شرح محصول : انواع داروهای گیاهی
 • ظرفیت : 1,675 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 81%
  81%