نام واحد : جلیل وکریم صدیق بیان و علی وجوادعبداله زاده

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : تبریز
 • نشانی شرکت : تبریز- شهرک...
 • تلفن شرکت : 0
 • نشانی واحد : تبریز- شهرک صنعتی شهیرجائی 20متری پنجم پ 16
 • تلفن واحد : 0
 • مدیر : جلیل وکریم صدیق بیان وشرکاء
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی تبریز 1 - شهید رجایی

نام محصول : بیسکویت سبوس دار

 • سریال مجوز : 1122795
 • شماره مجوز : 4472
 • تاریخ مجوز : 11/02/1390
 • کد محصول : 15411224
 • شرح محصول : بیسکویت سبوس دار
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%