نام واحد : سهند ذرت با مسولیت محدود

نام محصول : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای ذرت وغیره

 • سریال مجوز : 1140130
 • شماره مجوز : 18985
 • تاریخ مجوز : 20/05/1388
 • کد محصول : 15321110
 • شرح محصول : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای ذرت وغیره
 • ظرفیت : 2,880 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 91%
  91%