نام واحد : آی سودامیشو

نام محصول : انواع ماکارونی

 • سریال مجوز : 1122947
 • شماره مجوز : 45760
 • تاریخ مجوز : 23/12/1389
 • کد محصول : 15441110
 • شرح محصول : انواع محصولات اردی
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%