نام واحد : حسن محمدزاده

نام محصول : خوراک آماده دام

  • سریال مجوز : 1123467
  • شماره مجوز : 38876
  • تاریخ مجوز : 07/09/1386
  • کد محصول : 15331130
  • شرح محصول : خوراک اماده دام
  • ظرفیت : 10,000 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
  • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%