نام واحد : مجتمع صنعتی بوشهر

نام محصول : پیست خمیرخرما

 • سریال مجوز : 1601573
 • شماره مجوز : 1912008
 • تاریخ مجوز : 06/12/1380
 • کد محصول : 15131924
 • شرح محصول : شیره خرما
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%