نام واحد : شمش روی نوسازان

نام محصول : کنسانتره سرب

 • سریال مجوز : 200039000000
 • شماره مجوز : 118/33957
 • تاریخ مجوز : 17/11/1392
 • کد محصول : 1320512351
 • شرح محصول : کنسانتره سرب
 • ظرفیت : 30,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%