نام واحد : تعاونی مرزنشینان کنگان

نام محصول : قندکلوخ وکله ازنیشکر

 • سریال مجوز : 1601690
 • شماره مجوز : 1192418
 • تاریخ مجوز : 19/03/1381
 • کد محصول : 15421222
 • شرح محصول : قندکلوخ وکله ازنیشکر
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 46%
  46%