نام واحد : سیدسعید هاشمی

نام محصول : چیپس سیب زمینی

 • سریال مجوز : 1601692
 • شماره مجوز : 1192473
 • تاریخ مجوز : 21/03/1381
 • کد محصول : 15132018
 • شرح محصول : چیپس سیب زمینی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%